Orimattilan Lämpö myy maakaasuliiketoimintansa

2.7.2019 klo 12.00

Orimattilan Lämpö on sopinut maakaasuliiketoiminnan myymisestä Suomen Kaasuenergialle. Maakaasun jakelu- ja myyntiliiketoiminta siirtyvät Suomen Kaasuenergia -yhtiöryhmälle heinäkuun alussa.

Tehty kauppa toteuttaa molempien yhtiöiden pitkän aikavälin tavoitteita. Suomen Kaasuenergia on Suomen suurin kaasun jakeluyhtiö, jonka strategiana on keskittyä maakaasun ja biokaasun jakeluun ja myyntiin. Maakaasumarkkinan avautuessa kilpailulle vuoden 2020 alusta Suomen Kaasuenergia pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan tuotevalikoiman kilpailukykyisillä hinnoilla. Orimattilan Lämmön ydinliiketoimintaa ovat kaukolämpö ja erilliskohteiden lämmitysratkaisut Orimattilan alueella. Maakaasun liiketoimintakaupan myötä Orimattilan Lämpö pystyy kohdentamaan resurssinsa entistä paremmin omaan ydinosaamiseensa.

”Maakaasu pysyy osana Orimattilan kaukolämmöntuotantoa jatkossakin, mutta pienen volyymin vuoksi
toimiminen uudessa maakaasumarkkinassa olisi ollut meille erittäin haastavaa. Uskomme, että Suomen Kaasuenergia pystyy vastaamaan näihin haasteisiin paremmin ja palvelemaan nykyisiä asiakkaitamme monipuolisesti ja tehokkaasti”, kertoo Orimattilan Lämmön toimitusjohtaja Mikko Paajanen.

Maakaasuliiketoiminnan myynnillä ei ole välittömiä vaikutuksia Orimattilan Lämmön maakaasuasiakkaille. Uusi toimija vastaa toimituksista ja niihin liittyvistä velvoitteista voimassa olevien sopimusten edellyttämällä tavalla.

”Toivotamme Orimattilan Lämmön kaasuasiakkaat lämpimästi tervetulleiksi Suomen Kaasuenergian
asiakaskuntaan. Jokainen kaasuasiakas on meille tärkeä – ja nyt markkinan muuttuessa vielä aikaisempaakin tärkeämpi, mikäli mahdollista”, sanoo Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta.

Orimattilan Lämpö jatkaa asiakaspalvelua ja laskutusta korkeintaan syyskuun loppuun asti. Sen jälkeen
laskutus siirtyy uudelle omistajalle automaattisesti ilman asiakkaan toimenpiteitä. Yhteystietojen muutoksista ilmoitetaan myöhemmin. Häiriötilanteissa yhteystiedot (mm. kaukolämmön ja maakaasun
vikapäivystysnumero 044 781 3628) säilyy ennallaan elokuun loppuun asti.

Lisätietoja:

Suomen Kaasuenergia:
Toimitusjohtaja Mika Paloranta, puh. 050 45 24 138

Orimattilan Lämpö:
Toimitusjohtaja Mikko Paajanen, puh. 044 781 3611

Ajankohtaista