Muutoksia kaukolämmön hintaan 1.1.2020

9.12.2019 klo 13.00

Nostamme 1.1.2020 alkaen kaukolämpöenergian yksikköhintaa Orimattilan keskustan alueella 4 % ja Artjärven alueella 6 %. Perusmaksujen säilyessä ennallaan korotuksen vaikutus kokonaishintaan tulee olemaan vuositasolla noin yhtä prosenttiyksikköä alhaisempi. Korotuksen euromääräinen vaikutus on omakotitalossa asuvalle perheelle keskimäärin 40 -60 €/vuodessa.

Korotuksen taustalla on lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden hintakehitys. Etenkin Etelä-Suomen alueen biopolttoaineiden käytön lisääntymisellä on ollut selvä vaikutus puupolttoaineiden markkinaan.

Korotuksesta huolimatta hinnoittelumme pysyy kilpailukykyisenä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna ja jatkamme vakaasti kaukolämpötoimijoiden osalta maan edullisimmassa neljänneksessä.

Lisätietoja:

Mikko Paajanen
mikko.paajanen@orimattila.fi
044 781 3611

Ajankohtaista